Sabtu, 3 Mei 2014

@IsmailSabri60 #DSIS TEKUN Telah Banyak Membantu Usahawan Muda Johor Berjaya @MOA_GOV

Hari ini Kementrian Pertanian dan Industri Asas Tani Johor telah menganjurkan Program Pemerkasaan Ekonomi Melayu dan Bumiputra Menerusi Keusahawanan serta memberi kemudahan pinjaman melalui TEKUN NASIONAL bagi mempertingkatkan peniaga peniaga yang sedia ada pada masa kini.

Sejak diwujudkan pada tahun 1998, TEKUN NASIONAL telag berjaya membawa 287 ribu orang usahawan bumiputra melibatkan pinjaman berjumlah RM3.06 Bilion.

Daripada jumlah tersebut terdapat lebih kurang 65% usahawan yang terdiri dari golongan muda yang berumur di bawah 40 tahun yang berminat dalam bidang perniagaan.

Negeri Johor juga adalah negeri kedua tertinggi membuat pinjaman melalui TEKUN NASIONAL sejumlah RM353.7 juta selepas Negeri Selangor. Ini bermakna golongan muda di negeri Johor kebanyakkan mereka lebih berminat dalam bidang ushawan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...